Sở Tài chính

Có 7 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
2099/STC-QLGCS

Công văn số 2099/STC-QLGCS

Ngày ban hành : 15/08/2014

Người ký : Trần Bá Mẫn

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP

15/08/2014

Công văn số 2099/STC-QLGCS

Ngày ban hành : 15/08/2014

Người ký : Trần Bá Mẫn

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP

Hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP
2068/STC-QLGCS

Công văn số 2068/STC-QLGCS

Ngày ban hành : 13/08/2014

Người ký : Trần Bá Mẫn

Trích yếu : Hướng dẫn đưa thông tin đấu giá, đấu thầu tài sản nhà nước lên trang thông tin về tài sản Nhà nước

13/08/2014

Công văn số 2068/STC-QLGCS

Ngày ban hành : 13/08/2014

Người ký : Trần Bá Mẫn

Trích yếu : Hướng dẫn đưa thông tin đấu giá, đấu thầu tài sản nhà nước lên trang thông tin về tài sản Nhà nước

Hướng dẫn đưa thông tin đấu giá, đấu thầu tài sản nhà nước lên trang thông tin về tài sản Nhà nước
155/2013/TT-BTC

Thông tư số 155/2013/TT-BTC

Ngày ban hành : 06/11/2013

Người ký : Nguyễn Công Nghiệp

Trích yếu : Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của ngành tài chính

06/11/2013

Thông tư số 155/2013/TT-BTC

Ngày ban hành : 06/11/2013

Người ký : Nguyễn Công Nghiệp

Trích yếu : Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của ngành tài chính

Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của ngành tài chính
2360/STC-QLGCS

Công văn số 2360/STC-QLGCS

Ngày ban hành : 18/09/2013

Người ký : Trần Bá Mẫn

Trích yếu : Hướng dẫn hạch toán hao mòn TSCĐ để thống nhất số liệu trong Phần mềm Quản lý đăng ký TSNN

18/09/2013

Công văn số 2360/STC-QLGCS

Ngày ban hành : 18/09/2013

Người ký : Trần Bá Mẫn

Trích yếu : Hướng dẫn hạch toán hao mòn TSCĐ để thống nhất số liệu trong Phần mềm Quản lý đăng ký TSNN

Hướng dẫn hạch toán hao mòn TSCĐ để thống nhất số liệu trong Phần mềm Quản lý đăng ký TSNN
495/STC-QLGSC

Công văn số 495/STC-QLGSC

Ngày ban hành : 14/03/2013

Người ký : Trần Bá Mẫn

Trích yếu : Hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2013

14/03/2013

Công văn số 495/STC-QLGSC

Ngày ban hành : 14/03/2013

Người ký : Trần Bá Mẫn

Trích yếu : Hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2013

Hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2013
236/LN-NV-TC

Công văn số 236/LN-NV-TC

Ngày ban hành : 10/04/2012

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức vùng đặc biệt khó khăn

10/04/2012

Công văn số 236/LN-NV-TC

Ngày ban hành : 10/04/2012

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức vùng đặc biệt khó khăn

Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức vùng đặc biệt khó khăn
769/STC/HCSN

Công văn số 769/STC/HCSN

Ngày ban hành : 04/04/2012

Người ký :

Trích yếu : Chế độ bồi dưỡng thực hành môn thể dục thể thao ở các cơ sở giáo dục đào tạo

04/04/2012

Công văn số 769/STC/HCSN

Ngày ban hành : 04/04/2012

Người ký :

Trích yếu : Chế độ bồi dưỡng thực hành môn thể dục thể thao ở các cơ sở giáo dục đào tạo

Chế độ bồi dưỡng thực hành môn thể dục thể thao ở các cơ sở giáo dục đào tạo