Tất cả văn bản quy phạm pháp luật

Có 361 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
99/2005/NÐ-CP

Nghị định số 99/2005/NÐ-CP

Ngày ban hành : 28/07/2005

Người ký :

Trích yếu : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

28/07/2005

Nghị định số 99/2005/NÐ-CP

Ngày ban hành : 28/07/2005

Người ký :

Trích yếu : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân
Trang 13/13