Tất cả văn bản quy phạm pháp luật

Có 384 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
573/QÐ-UBND

Quyết định số 573/QÐ-UBND

Ngày ban hành : 06/03/2008

Người ký :

Trích yếu : Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2000 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 nay đã hết hiệu lực pháp luật

06/03/2008

Quyết định số 573/QÐ-UBND

Ngày ban hành : 06/03/2008

Người ký :

Trích yếu : Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2000 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 nay đã hết hiệu lực pháp luật

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2000 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 nay đã hết hiệu lực pháp luật
157/2007/QÐ-TTg

Quyết định số 157/2007/QÐ-TTg

Ngày ban hành : 27/09/2007

Người ký :

Trích yếu : Về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

27/09/2007

Quyết định số 157/2007/QÐ-TTg

Ngày ban hành : 27/09/2007

Người ký :

Trích yếu : Về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Về tín dụng đối với học sinh, sinh viên
113/2007/TT-BTC

Thông tư số 113/2007/TT-BTC

Ngày ban hành : 24/09/2007

Người ký :

Trích yếu : Sửa đổi bổ sung Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

24/09/2007

Thông tư số 113/2007/TT-BTC

Ngày ban hành : 24/09/2007

Người ký :

Trích yếu : Sửa đổi bổ sung Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Sửa đổi bổ sung Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập
1993/2007/QÐ-UBND

Công văn số 1993/2007/QÐ-UBND

Ngày ban hành : 12/09/2007

Người ký :

Trích yếu : Về việc ban hành Quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

12/09/2007

Công văn số 1993/2007/QÐ-UBND

Ngày ban hành : 12/09/2007

Người ký :

Trích yếu : Về việc ban hành Quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Về việc ban hành Quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
1993/QÐ-UBND

Quyết định số 1993/QÐ-UBND

Ngày ban hành : 12/09/2007

Người ký :

Trích yếu : Về việc ban hành Quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

12/09/2007

Quyết định số 1993/QÐ-UBND

Ngày ban hành : 12/09/2007

Người ký :

Trích yếu : Về việc ban hành Quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Về việc ban hành Quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
1839/2007/QÐ-UBND

Quyết định số 1839/2007/QÐ-UBND

Ngày ban hành : 21/08/2007

Người ký :

Trích yếu : Về việc ban hành Quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

21/08/2007

Quyết định số 1839/2007/QÐ-UBND

Ngày ban hành : 21/08/2007

Người ký :

Trích yếu : Về việc ban hành Quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Về việc ban hành Quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
132/2007/NÐ-CP

Nghị định số 132/2007/NÐ-CP

Ngày ban hành : 08/08/2007

Người ký :

Trích yếu : Về chính sách tinh giản biên chế

08/08/2007

Nghị định số 132/2007/NÐ-CP

Ngày ban hành : 08/08/2007

Người ký :

Trích yếu : Về chính sách tinh giản biên chế

Về chính sách tinh giản biên chế
106/2007/NÐ-CP

Nghị định số 106/2007/NÐ-CP

Ngày ban hành : 22/06/2007

Người ký :

Trích yếu : Về chế độ, chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan và binh sĩ tại ngũ

22/06/2007

Nghị định số 106/2007/NÐ-CP

Ngày ban hành : 22/06/2007

Người ký :

Trích yếu : Về chế độ, chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan và binh sĩ tại ngũ

Về chế độ, chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan và binh sĩ tại ngũ
1413/QÐ-UBND

Quyết định số 1413/QÐ-UBND

Ngày ban hành : 20/06/2007

Người ký :

Trích yếu : Về quy định tạm thời mức chi cho công tác tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, bổ túc văn hoá, thi học sinh giỏi tỉnh, huyện và tập huấn học sinh giỏi để dự thi quốc gia

20/06/2007

Quyết định số 1413/QÐ-UBND

Ngày ban hành : 20/06/2007

Người ký :

Trích yếu : Về quy định tạm thời mức chi cho công tác tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, bổ túc văn hoá, thi học sinh giỏi tỉnh, huyện và tập huấn học sinh giỏi để dự thi quốc gia

Về quy định tạm thời mức chi cho công tác tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, bổ túc văn hoá, thi học sinh giỏi tỉnh, huyện và tập huấn học sinh giỏi để dự thi quốc gia
1414/QÐ-UBND

Quyết định số 1414/QÐ-UBND

Ngày ban hành : 20/06/2007

Người ký :

Trích yếu : Quy định tạm thời chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển

20/06/2007

Quyết định số 1414/QÐ-UBND

Ngày ban hành : 20/06/2007

Người ký :

Trích yếu : Quy định tạm thời chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển

Quy định tạm thời chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển
1416/QÐ-UBND

Quyết định số 1416/QÐ-UBND

Ngày ban hành : 20/06/2007

Người ký :

Trích yếu : Về việc phê duyệt tiêu chí và quy trình xét chọn học bổng cho sinh viên ngành điện tử viễn thông và công nghệ thông tin năm 2007

20/06/2007

Quyết định số 1416/QÐ-UBND

Ngày ban hành : 20/06/2007

Người ký :

Trích yếu : Về việc phê duyệt tiêu chí và quy trình xét chọn học bổng cho sinh viên ngành điện tử viễn thông và công nghệ thông tin năm 2007

Về việc phê duyệt tiêu chí và quy trình xét chọn học bổng cho sinh viên ngành điện tử viễn thông và công nghệ thông tin năm 2007
63/2007/TT-BTC

Thông tư số 63/2007/TT-BTC

Ngày ban hành : 15/06/2007

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước

15/06/2007

Thông tư số 63/2007/TT-BTC

Ngày ban hành : 15/06/2007

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước

Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước
49/2007/TTLT/BTC-BGD

Thông tư số 49/2007/TTLT/BTC-BGD

Ngày ban hành : 18/05/2007

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực

18/05/2007

Thông tư số 49/2007/TTLT/BTC-BGD

Ngày ban hành : 18/05/2007

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực

Hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực
43/2007/TTLT/BTC-BGD

Thông tư số 43/2007/TTLT/BTC-BGD

Ngày ban hành : 02/05/2007

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập

02/05/2007

Thông tư số 43/2007/TTLT/BTC-BGD

Ngày ban hành : 02/05/2007

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập
31/2007/TTLT/BTC-BGD

Thông tư số 31/2007/TTLT/BTC-BGD

Ngày ban hành : 09/04/2007

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với Olympic Toán học Quốc tế tại Việt Nam năm 2007

09/04/2007

Thông tư số 31/2007/TTLT/BTC-BGD

Ngày ban hành : 09/04/2007

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với Olympic Toán học Quốc tế tại Việt Nam năm 2007

Hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với Olympic Toán học Quốc tế tại Việt Nam năm 2007
09/2007/QÐ-TTg

Quyết định số 09/2007/QÐ-TTg

Ngày ban hành : 19/01/2007

Người ký :

Trích yếu : Về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước

19/01/2007

Quyết định số 09/2007/QÐ-TTg

Ngày ban hành : 19/01/2007

Người ký :

Trích yếu : Về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước

Về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước
161/2006/NÐ-CP

Nghị định số 161/2006/NÐ-CP

Ngày ban hành : 28/12/2006

Người ký :

Trích yếu : Quy định về thanh toán bằng tiền mặt

28/12/2006

Nghị định số 161/2006/NÐ-CP

Ngày ban hành : 28/12/2006

Người ký :

Trích yếu : Quy định về thanh toán bằng tiền mặt

Quy định về thanh toán bằng tiền mặt
16/2006/TTLT/BLÐTBXH

Thông tư số 16/2006/TTLT/BLÐTBXH

Ngày ban hành : 20/11/2006

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong Giáo dục và Đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

20/11/2006

Thông tư số 16/2006/TTLT/BLÐTBXH

Ngày ban hành : 20/11/2006

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong Giáo dục và Đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

Hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong Giáo dục và Đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ
91/2006/TT-BTC

Thông tư số 91/2006/TT-BTC

Ngày ban hành : 02/10/2006

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập

02/10/2006

Thông tư số 91/2006/TT-BTC

Ngày ban hành : 02/10/2006

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập

Hướng dẫn Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập
71/2006/TT-BTC

Thông tư số 71/2006/TT-BTC

Ngày ban hành : 09/08/2006

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ

09/08/2006

Thông tư số 71/2006/TT-BTC

Ngày ban hành : 09/08/2006

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ
61/2006/NĐ-CP

Nghị định số 61/2006/NĐ-CP

Ngày ban hành : 20/06/2006

Người ký : Phan Văn Khải

Trích yếu : Về chính sách đối với nhà giáo,cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

20/06/2006

Nghị định số 61/2006/NĐ-CP

Ngày ban hành : 20/06/2006

Người ký : Phan Văn Khải

Trích yếu : Về chính sách đối với nhà giáo,cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Về chính sách đối với nhà giáo,cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
40/2006/TTLT-BTC-BTT

Thông tư liên tịch số 40/2006/TTLT-BTC-BTT

Ngày ban hành : 12/05/2006

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn về kinh phí bảo đảm hoạt động của ban thanh tra nhân dân

12/05/2006

Thông tư liên tịch số 40/2006/TTLT-BTC-BTT

Ngày ban hành : 12/05/2006

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn về kinh phí bảo đảm hoạt động của ban thanh tra nhân dân

Hướng dẫn về kinh phí bảo đảm hoạt động của ban thanh tra nhân dân
43/2006/NÐ-CP

Quyết định số 43/2006/NÐ-CP

Ngày ban hành : 25/04/2006

Người ký :

Trích yếu : Quy định quyền tự chủ. tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập

25/04/2006

Quyết định số 43/2006/NÐ-CP

Ngày ban hành : 25/04/2006

Người ký :

Trích yếu : Quy định quyền tự chủ. tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập

Quy định quyền tự chủ. tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập
99/2005/NÐ-CP

Nghị định số 99/2005/NÐ-CP

Ngày ban hành : 28/07/2005

Người ký :

Trích yếu : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

28/07/2005

Nghị định số 99/2005/NÐ-CP

Ngày ban hành : 28/07/2005

Người ký :

Trích yếu : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân
Trang 13/13