Tất cả văn bản quy phạm pháp luật

Có 380 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
717/BGDÐT-GDTH

Công văn số 717/BGDÐT-GDTH

Ngày ban hành : 11/02/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư 32/2009/BGDĐT Quy định đánh giá và xếp loại HSTH

11/02/2010

Công văn số 717/BGDÐT-GDTH

Ngày ban hành : 11/02/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư 32/2009/BGDĐT Quy định đánh giá và xếp loại HSTH

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư 32/2009/BGDĐT Quy định đánh giá và xếp loại HSTH
02/2010/TT-BGDÐT

Thông tư số 02/2010/TT-BGDÐT

Ngày ban hành : 11/02/2010

Người ký :

Trích yếu : Ban hành danh mục đồ dùng - đồ chơi - thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non

11/02/2010

Thông tư số 02/2010/TT-BGDÐT

Ngày ban hành : 11/02/2010

Người ký :

Trích yếu : Ban hành danh mục đồ dùng - đồ chơi - thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non

Ban hành danh mục đồ dùng - đồ chơi - thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non
DM_02/2010/TT-BGDÐT

Thông tư số DM_02/2010/TT-BGDÐT

Ngày ban hành : 11/02/2010

Người ký :

Trích yếu : Danh mục đồ dùng - đồ chơi thiết bị dạy học tối thiểu dành cho giáo dục mầm non lớp mẫu giáo 5-6 tuổi kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT

11/02/2010

Thông tư số DM_02/2010/TT-BGDÐT

Ngày ban hành : 11/02/2010

Người ký :

Trích yếu : Danh mục đồ dùng - đồ chơi thiết bị dạy học tối thiểu dành cho giáo dục mầm non lớp mẫu giáo 5-6 tuổi kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT

Danh mục đồ dùng - đồ chơi thiết bị dạy học tối thiểu dành cho giáo dục mầm non lớp mẫu giáo 5-6 tuổi kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT
115/KTKÐCLGD

Công văn số 115/KTKÐCLGD

Ngày ban hành : 09/02/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn xác định nội hàm, tìm thông tin và minh chứng để đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học

09/02/2010

Công văn số 115/KTKÐCLGD

Ngày ban hành : 09/02/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn xác định nội hàm, tìm thông tin và minh chứng để đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học

Hướng dẫn xác định nội hàm, tìm thông tin và minh chứng để đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học
44/2010/TT-BGDÐT

Thông tư số 44/2010/TT-BGDÐT

Ngày ban hành : 30/01/2010

Người ký :

Trích yếu : Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

30/01/2010

Thông tư số 44/2010/TT-BGDÐT

Ngày ban hành : 30/01/2010

Người ký :

Trích yếu : Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
36/2009/TT-BGDÐT

Thông tư số 36/2009/TT-BGDÐT

Ngày ban hành : 04/12/2009

Người ký :

Trích yếu : Ban hành Quy dịnh kiểm tra, công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi

04/12/2009

Thông tư số 36/2009/TT-BGDÐT

Ngày ban hành : 04/12/2009

Người ký :

Trích yếu : Ban hành Quy dịnh kiểm tra, công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi

Ban hành Quy dịnh kiểm tra, công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi
32/2009/TT-BGDÐT

Công văn số 32/2009/TT-BGDÐT

Ngày ban hành : 27/10/2009

Người ký :

Trích yếu : Ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học

27/10/2009

Công văn số 32/2009/TT-BGDÐT

Ngày ban hành : 27/10/2009

Người ký :

Trích yếu : Ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học

Ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học
28/2009/TT-BGDÐT

Thông tư số 28/2009/TT-BGDÐT

Ngày ban hành : 21/10/2009

Người ký :

Trích yếu : Thông tư Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

21/10/2009

Thông tư số 28/2009/TT-BGDÐT

Ngày ban hành : 21/10/2009

Người ký :

Trích yếu : Thông tư Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

Thông tư Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
8114 /BGDÐT-GDTH

Công văn số 8114 /BGDÐT-GDTH

Ngày ban hành : 15/09/2009

Người ký :

Trích yếu : Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số

15/09/2009

Công văn số 8114 /BGDÐT-GDTH

Ngày ban hành : 15/09/2009

Người ký :

Trích yếu : Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số

Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số
7975 /BGDÐT-GDTH

Công văn số 7975 /BGDÐT-GDTH

Ngày ban hành : 10/09/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật Tiểu học

10/09/2009

Công văn số 7975 /BGDÐT-GDTH

Ngày ban hành : 10/09/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật Tiểu học

Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật Tiểu học
1780/QÐ-UBND

Quyết định số 1780/QÐ-UBND

Ngày ban hành : 24/08/2009

Người ký :

Trích yếu : Về việc điều chỉnh bổ sung một số điềm của Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của Ủy ban Nhân dân tỉnh

24/08/2009

Quyết định số 1780/QÐ-UBND

Ngày ban hành : 24/08/2009

Người ký :

Trích yếu : Về việc điều chỉnh bổ sung một số điềm của Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của Ủy ban Nhân dân tỉnh

Về việc điều chỉnh bổ sung một số điềm của Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của Ủy ban Nhân dân tỉnh
4899/CT-BGDÐT

Chỉ thị số 4899/CT-BGDÐT

Ngày ban hành : 04/08/2009

Người ký :

Trích yếu : Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2009 - 2010

04/08/2009

Chỉ thị số 4899/CT-BGDÐT

Ngày ban hành : 04/08/2009

Người ký :

Trích yếu : Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2009 - 2010

Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2009 - 2010
123/2009/TT-BTC

Thông tư số 123/2009/TT-BTC

Ngày ban hành : 17/06/2009

Người ký :

Trích yếu : Quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp

17/06/2009

Thông tư số 123/2009/TT-BTC

Ngày ban hành : 17/06/2009

Người ký :

Trích yếu : Quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp

Quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp
109/2009/TTLT/BTC-BG

Thông tư số 109/2009/TTLT/BTC-BG

Ngày ban hành : 29/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc

29/05/2009

Thông tư số 109/2009/TTLT/BTC-BG

Ngày ban hành : 29/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc

Hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc
2607/BGDÐT- GDÐH

Công văn số 2607/BGDÐT- GDÐH

Ngày ban hành : 30/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2009

30/03/2009

Công văn số 2607/BGDÐT- GDÐH

Ngày ban hành : 30/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2009

Hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2009
643/UBND-XD

Công văn số 643/UBND-XD

Ngày ban hành : 24/02/2009

Người ký :

Trích yếu : Tham gia quản lý và trình tự, thủ tục bàn giao công trình hạ tầng

24/02/2009

Công văn số 643/UBND-XD

Ngày ban hành : 24/02/2009

Người ký :

Trích yếu : Tham gia quản lý và trình tự, thủ tục bàn giao công trình hạ tầng

Tham gia quản lý và trình tự, thủ tục bàn giao công trình hạ tầng
2514/SGDÐT-VP

Công văn số 2514/SGDÐT-VP

Ngày ban hành : 05/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm ngày di sản Huế

05/12/2008

Công văn số 2514/SGDÐT-VP

Ngày ban hành : 05/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm ngày di sản Huế

Tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm ngày di sản Huế
62/2008/QÐ-BGDÐT

Quyết định số 62/2008/QÐ-BGDÐT

Ngày ban hành : 25/11/2008

Người ký :

Trích yếu : Quyết định quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa học vừa làm

25/11/2008

Quyết định số 62/2008/QÐ-BGDÐT

Ngày ban hành : 25/11/2008

Người ký :

Trích yếu : Quyết định quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa học vừa làm

Quyết định quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa học vừa làm
105/2008/TT-BTC

Thông tư số 105/2008/TT-BTC

Ngày ban hành : 13/11/2008

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn một số điều của Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

13/11/2008

Thông tư số 105/2008/TT-BTC

Ngày ban hành : 13/11/2008

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn một số điều của Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

Hướng dẫn một số điều của Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước
59/2008/TT-BGDÐT

Thông tư số 59/2008/TT-BGDÐT

Ngày ban hành : 31/10/2008

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường chuyên biệt công lập

31/10/2008

Thông tư số 59/2008/TT-BGDÐT

Ngày ban hành : 31/10/2008

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường chuyên biệt công lập

Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường chuyên biệt công lập
88/2008/TT-BTC

Thông tư số 88/2008/TT-BTC

Ngày ban hành : 14/10/2008

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2008

14/10/2008

Thông tư số 88/2008/TT-BTC

Ngày ban hành : 14/10/2008

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2008

Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2008
127/2008/QÐ-TTg

Quyết định số 127/2008/QÐ-TTg

Ngày ban hành : 15/09/2008

Người ký :

Trích yếu : Về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn

15/09/2008

Quyết định số 127/2008/QÐ-TTg

Ngày ban hành : 15/09/2008

Người ký :

Trích yếu : Về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn

Về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn
50/2008/TTLT- BGDÐT-

Thông tư số 50/2008/TTLT- BGDÐT-

Ngày ban hành : 09/09/2008

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập

09/09/2008

Thông tư số 50/2008/TTLT- BGDÐT-

Ngày ban hành : 09/09/2008

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập

Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập
7723/BGDÐT-GDTrH

Công văn số 7723/BGDÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 22/08/2008

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn dạy môn Tin học tự chọn lớp 8 năm học 2008-2009

22/08/2008

Công văn số 7723/BGDÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 22/08/2008

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn dạy môn Tin học tự chọn lớp 8 năm học 2008-2009

Hướng dẫn dạy môn Tin học tự chọn lớp 8 năm học 2008-2009
1812/2008/QÐ-UBND

Quyết định số 1812/2008/QÐ-UBND

Ngày ban hành : 11/08/2008

Người ký :

Trích yếu : Về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

11/08/2008

Quyết định số 1812/2008/QÐ-UBND

Ngày ban hành : 11/08/2008

Người ký :

Trích yếu : Về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
3821/BGD&ÐT

Công văn số 3821/BGD&ÐT

Ngày ban hành : 02/05/2008

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn nghiệm thu và sử dụng TBDH lớp 12

02/05/2008

Công văn số 3821/BGD&ÐT

Ngày ban hành : 02/05/2008

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn nghiệm thu và sử dụng TBDH lớp 12

Hướng dẫn nghiệm thu và sử dụng TBDH lớp 12
573/QÐ-UBND

Quyết định số 573/QÐ-UBND

Ngày ban hành : 06/03/2008

Người ký :

Trích yếu : Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2000 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 nay đã hết hiệu lực pháp luật

06/03/2008

Quyết định số 573/QÐ-UBND

Ngày ban hành : 06/03/2008

Người ký :

Trích yếu : Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2000 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 nay đã hết hiệu lực pháp luật

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2000 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 nay đã hết hiệu lực pháp luật
157/2007/QÐ-TTg

Quyết định số 157/2007/QÐ-TTg

Ngày ban hành : 27/09/2007

Người ký :

Trích yếu : Về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

27/09/2007

Quyết định số 157/2007/QÐ-TTg

Ngày ban hành : 27/09/2007

Người ký :

Trích yếu : Về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Về tín dụng đối với học sinh, sinh viên
113/2007/TT-BTC

Thông tư số 113/2007/TT-BTC

Ngày ban hành : 24/09/2007

Người ký :

Trích yếu : Sửa đổi bổ sung Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

24/09/2007

Thông tư số 113/2007/TT-BTC

Ngày ban hành : 24/09/2007

Người ký :

Trích yếu : Sửa đổi bổ sung Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Sửa đổi bổ sung Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập
1993/2007/QÐ-UBND

Công văn số 1993/2007/QÐ-UBND

Ngày ban hành : 12/09/2007

Người ký :

Trích yếu : Về việc ban hành Quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

12/09/2007

Công văn số 1993/2007/QÐ-UBND

Ngày ban hành : 12/09/2007

Người ký :

Trích yếu : Về việc ban hành Quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Về việc ban hành Quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Trang 12/13