Tất cả văn bản quy phạm pháp luật

Có 364 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
5126/BGDÐT-CTHSSV

Công văn số 5126/BGDÐT-CTHSSV

Ngày ban hành : 25/08/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, sinh viên năm học 2010 – 2011

25/08/2010

Công văn số 5126/BGDÐT-CTHSSV

Ngày ban hành : 25/08/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, sinh viên năm học 2010 – 2011

Hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, sinh viên năm học 2010 – 2011
5073/BGDÐT-TTr

Công văn số 5073/BGDÐT-TTr

Ngày ban hành : 24/08/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2010 - 2011

24/08/2010

Công văn số 5073/BGDÐT-TTr

Ngày ban hành : 24/08/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2010 - 2011

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2010 - 2011
29/2010/QÐ-UBND

Quyết định số 29/2010/QÐ-UBND

Ngày ban hành : 23/08/2010

Người ký :

Trích yếu : Ban hành Quy định về quản lý các dự án đầu tư không có xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế

23/08/2010

Quyết định số 29/2010/QÐ-UBND

Ngày ban hành : 23/08/2010

Người ký :

Trích yếu : Ban hành Quy định về quản lý các dự án đầu tư không có xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành Quy định về quản lý các dự án đầu tư không có xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế
30/2010/QÐ-UBND

Quyết định số 30/2010/QÐ-UBND

Ngày ban hành : 23/08/2010

Người ký :

Trích yếu : Ban hành Quy định về công tác quy hoạch và quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế

23/08/2010

Quyết định số 30/2010/QÐ-UBND

Ngày ban hành : 23/08/2010

Người ký :

Trích yếu : Ban hành Quy định về công tác quy hoạch và quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành Quy định về công tác quy hoạch và quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế
4945/BGDÐT-GDMN

Công văn số 4945/BGDÐT-GDMN

Ngày ban hành : 18/08/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2010-2011

18/08/2010

Công văn số 4945/BGDÐT-GDMN

Ngày ban hành : 18/08/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2010-2011

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2010-2011
4949/BGDÐT-GDDT

Công văn số 4949/BGDÐT-GDDT

Ngày ban hành : 18/08/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 đối với Giáo dục Dân tộc

18/08/2010

Công văn số 4949/BGDÐT-GDDT

Ngày ban hành : 18/08/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 đối với Giáo dục Dân tộc

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 đối với Giáo dục Dân tộc
4943/BGDÐT-GDQP

Công văn số 4943/BGDÐT-GDQP

Ngày ban hành : 18/08/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQP – AN năm học 2010-2011

18/08/2010

Công văn số 4943/BGDÐT-GDQP

Ngày ban hành : 18/08/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQP – AN năm học 2010-2011

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQP – AN năm học 2010-2011
4940/BGDÐT-GDCN

Công văn số 4940/BGDÐT-GDCN

Ngày ban hành : 18/08/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 đối với GDCN

18/08/2010

Công văn số 4940/BGDÐT-GDCN

Ngày ban hành : 18/08/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 đối với GDCN

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 đối với GDCN
3321/QÐ-BGDÐT

Quyết định số 3321/QÐ-BGDÐT

Ngày ban hành : 12/08/2010

Người ký :

Trích yếu : Quyết định về việc ban hành chương trình thí điểm tiếng Anh tiểu học

12/08/2010

Quyết định số 3321/QÐ-BGDÐT

Ngày ban hành : 12/08/2010

Người ký :

Trích yếu : Quyết định về việc ban hành chương trình thí điểm tiếng Anh tiểu học

Quyết định về việc ban hành chương trình thí điểm tiếng Anh tiểu học
4718/BGDÐT-GDTrH

Công văn số 4718/BGDÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 11/08/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2010-2011

11/08/2010

Công văn số 4718/BGDÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 11/08/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2010-2011

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2010-2011
3139 /QÐ-BGDÐT

Quyết định số 3139 /QÐ-BGDÐT

Ngày ban hành : 30/07/2010

Người ký :

Trích yếu : Ban hành Quy chế làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo

30/07/2010

Quyết định số 3139 /QÐ-BGDÐT

Ngày ban hành : 30/07/2010

Người ký :

Trích yếu : Ban hành Quy chế làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành Quy chế làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo
51/2001/QH10

Luật số 51/2001/QH10

Ngày ban hành : 01/07/2010

Người ký :

Trích yếu : Giáo dục sửa đổi

01/07/2010

Luật số 51/2001/QH10

Ngày ban hành : 01/07/2010

Người ký :

Trích yếu : Giáo dục sửa đổi

Giáo dục sửa đổi
58/2010/NÐ-CP

Nghị định số 58/2010/NÐ-CP

Ngày ban hành : 06/06/2010

Người ký :

Trích yếu : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ

06/06/2010

Nghị định số 58/2010/NÐ-CP

Ngày ban hành : 06/06/2010

Người ký :

Trích yếu : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ
2553/BGDÐT-GDTrH

Công văn số 2553/BGDÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 27/03/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn ôn tập tốt nghiệp THPT năm 2009

27/03/2010

Công văn số 2553/BGDÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 27/03/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn ôn tập tốt nghiệp THPT năm 2009

Hướng dẫn ôn tập tốt nghiệp THPT năm 2009
717/BGDÐT-GDTH

Công văn số 717/BGDÐT-GDTH

Ngày ban hành : 11/02/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư 32/2009/BGDĐT Quy định đánh giá và xếp loại HSTH

11/02/2010

Công văn số 717/BGDÐT-GDTH

Ngày ban hành : 11/02/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư 32/2009/BGDĐT Quy định đánh giá và xếp loại HSTH

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư 32/2009/BGDĐT Quy định đánh giá và xếp loại HSTH
02/2010/TT-BGDÐT

Thông tư số 02/2010/TT-BGDÐT

Ngày ban hành : 11/02/2010

Người ký :

Trích yếu : Ban hành danh mục đồ dùng - đồ chơi - thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non

11/02/2010

Thông tư số 02/2010/TT-BGDÐT

Ngày ban hành : 11/02/2010

Người ký :

Trích yếu : Ban hành danh mục đồ dùng - đồ chơi - thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non

Ban hành danh mục đồ dùng - đồ chơi - thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non
DM_02/2010/TT-BGDÐT

Thông tư số DM_02/2010/TT-BGDÐT

Ngày ban hành : 11/02/2010

Người ký :

Trích yếu : Danh mục đồ dùng - đồ chơi thiết bị dạy học tối thiểu dành cho giáo dục mầm non lớp mẫu giáo 5-6 tuổi kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT

11/02/2010

Thông tư số DM_02/2010/TT-BGDÐT

Ngày ban hành : 11/02/2010

Người ký :

Trích yếu : Danh mục đồ dùng - đồ chơi thiết bị dạy học tối thiểu dành cho giáo dục mầm non lớp mẫu giáo 5-6 tuổi kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT

Danh mục đồ dùng - đồ chơi thiết bị dạy học tối thiểu dành cho giáo dục mầm non lớp mẫu giáo 5-6 tuổi kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT
115/KTKÐCLGD

Công văn số 115/KTKÐCLGD

Ngày ban hành : 09/02/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn xác định nội hàm, tìm thông tin và minh chứng để đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học

09/02/2010

Công văn số 115/KTKÐCLGD

Ngày ban hành : 09/02/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn xác định nội hàm, tìm thông tin và minh chứng để đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học

Hướng dẫn xác định nội hàm, tìm thông tin và minh chứng để đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học
44/2010/TT-BGDÐT

Thông tư số 44/2010/TT-BGDÐT

Ngày ban hành : 30/01/2010

Người ký :

Trích yếu : Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

30/01/2010

Thông tư số 44/2010/TT-BGDÐT

Ngày ban hành : 30/01/2010

Người ký :

Trích yếu : Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
36/2009/TT-BGDÐT

Thông tư số 36/2009/TT-BGDÐT

Ngày ban hành : 04/12/2009

Người ký :

Trích yếu : Ban hành Quy dịnh kiểm tra, công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi

04/12/2009

Thông tư số 36/2009/TT-BGDÐT

Ngày ban hành : 04/12/2009

Người ký :

Trích yếu : Ban hành Quy dịnh kiểm tra, công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi

Ban hành Quy dịnh kiểm tra, công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi
32/2009/TT-BGDÐT

Công văn số 32/2009/TT-BGDÐT

Ngày ban hành : 27/10/2009

Người ký :

Trích yếu : Ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học

27/10/2009

Công văn số 32/2009/TT-BGDÐT

Ngày ban hành : 27/10/2009

Người ký :

Trích yếu : Ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học

Ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học
28/2009/TT-BGDÐT

Thông tư số 28/2009/TT-BGDÐT

Ngày ban hành : 21/10/2009

Người ký :

Trích yếu : Thông tư Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

21/10/2009

Thông tư số 28/2009/TT-BGDÐT

Ngày ban hành : 21/10/2009

Người ký :

Trích yếu : Thông tư Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

Thông tư Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
8114 /BGDÐT-GDTH

Công văn số 8114 /BGDÐT-GDTH

Ngày ban hành : 15/09/2009

Người ký :

Trích yếu : Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số

15/09/2009

Công văn số 8114 /BGDÐT-GDTH

Ngày ban hành : 15/09/2009

Người ký :

Trích yếu : Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số

Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số
7975 /BGDÐT-GDTH

Công văn số 7975 /BGDÐT-GDTH

Ngày ban hành : 10/09/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật Tiểu học

10/09/2009

Công văn số 7975 /BGDÐT-GDTH

Ngày ban hành : 10/09/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật Tiểu học

Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật Tiểu học
1780/QÐ-UBND

Quyết định số 1780/QÐ-UBND

Ngày ban hành : 24/08/2009

Người ký :

Trích yếu : Về việc điều chỉnh bổ sung một số điềm của Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của Ủy ban Nhân dân tỉnh

24/08/2009

Quyết định số 1780/QÐ-UBND

Ngày ban hành : 24/08/2009

Người ký :

Trích yếu : Về việc điều chỉnh bổ sung một số điềm của Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của Ủy ban Nhân dân tỉnh

Về việc điều chỉnh bổ sung một số điềm của Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của Ủy ban Nhân dân tỉnh
4899/CT-BGDÐT

Chỉ thị số 4899/CT-BGDÐT

Ngày ban hành : 04/08/2009

Người ký :

Trích yếu : Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2009 - 2010

04/08/2009

Chỉ thị số 4899/CT-BGDÐT

Ngày ban hành : 04/08/2009

Người ký :

Trích yếu : Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2009 - 2010

Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2009 - 2010
123/2009/TT-BTC

Thông tư số 123/2009/TT-BTC

Ngày ban hành : 17/06/2009

Người ký :

Trích yếu : Quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp

17/06/2009

Thông tư số 123/2009/TT-BTC

Ngày ban hành : 17/06/2009

Người ký :

Trích yếu : Quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp

Quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp
109/2009/TTLT/BTC-BG

Thông tư số 109/2009/TTLT/BTC-BG

Ngày ban hành : 29/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc

29/05/2009

Thông tư số 109/2009/TTLT/BTC-BG

Ngày ban hành : 29/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc

Hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc
2607/BGDÐT- GDÐH

Công văn số 2607/BGDÐT- GDÐH

Ngày ban hành : 30/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2009

30/03/2009

Công văn số 2607/BGDÐT- GDÐH

Ngày ban hành : 30/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2009

Hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2009
643/UBND-XD

Công văn số 643/UBND-XD

Ngày ban hành : 24/02/2009

Người ký :

Trích yếu : Tham gia quản lý và trình tự, thủ tục bàn giao công trình hạ tầng

24/02/2009

Công văn số 643/UBND-XD

Ngày ban hành : 24/02/2009

Người ký :

Trích yếu : Tham gia quản lý và trình tự, thủ tục bàn giao công trình hạ tầng

Tham gia quản lý và trình tự, thủ tục bàn giao công trình hạ tầng
Trang 11/13