Tất cả văn bản quy phạm pháp luật

Có 380 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
29/2010/TTLT-BGDÐT-B

Thông tư số 29/2010/TTLT-BGDÐT-B

Ngày ban hành : 15/11/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015

15/11/2010

Thông tư số 29/2010/TTLT-BGDÐT-B

Ngày ban hành : 15/11/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015
7291/BGDÐT-GDTrH

Công văn số 7291/BGDÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 01/11/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường trung học

01/11/2010

Công văn số 7291/BGDÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 01/11/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường trung học

Hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường trung học
27/2010/TTLT-BGDÐT-B

Thông tư số 27/2010/TTLT-BGDÐT-B

Ngày ban hành : 28/10/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng và đại học

28/10/2010

Thông tư số 27/2010/TTLT-BGDÐT-B

Ngày ban hành : 28/10/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng và đại học

Hướng dẫn đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng và đại học
26/2010/TT-BGDÐT

Thông tư số 26/2010/TT-BGDÐT

Ngày ban hành : 27/10/2010

Người ký :

Trích yếu : Thông tư ban hành chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ

27/10/2010

Thông tư số 26/2010/TT-BGDÐT

Ngày ban hành : 27/10/2010

Người ký :

Trích yếu : Thông tư ban hành chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ

Thông tư ban hành chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ
6901/BGDÐT-GDTrH

Công văn số 6901/BGDÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 18/10/2010

Người ký :

Trích yếu : Dạy và học tiếng Anh năm học 2010-2011

18/10/2010

Công văn số 6901/BGDÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 18/10/2010

Người ký :

Trích yếu : Dạy và học tiếng Anh năm học 2010-2011

Dạy và học tiếng Anh năm học 2010-2011
25/2010/TT-BGDÐT

Thông tư số 25/2010/TT-BGDÐT

Ngày ban hành : 13/10/2010

Người ký :

Trích yếu : Thông tư ban hành quy chế tuyển chọn, tổ chức bồi dưỡng và xét tuyển vào học trình độ ĐH, CĐ và TCCN đối với học sinh hệ dự bị đại học

13/10/2010

Thông tư số 25/2010/TT-BGDÐT

Ngày ban hành : 13/10/2010

Người ký :

Trích yếu : Thông tư ban hành quy chế tuyển chọn, tổ chức bồi dưỡng và xét tuyển vào học trình độ ĐH, CĐ và TCCN đối với học sinh hệ dự bị đại học

Thông tư ban hành quy chế tuyển chọn, tổ chức bồi dưỡng và xét tuyển vào học trình độ ĐH, CĐ và TCCN đối với học sinh hệ dự bị đại học
40/2010/QÐ-UBND

Quyết định số 40/2010/QÐ-UBND

Ngày ban hành : 09/10/2010

Người ký :

Trích yếu : Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế.

09/10/2010

Quyết định số 40/2010/QÐ-UBND

Ngày ban hành : 09/10/2010

Người ký :

Trích yếu : Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế.
4413/QÐ-BGDÐT

Quyết định số 4413/QÐ-BGDÐT

Ngày ban hành : 04/10/2010

Người ký :

Trích yếu : Quyết định ban hành thể lệ cuộc thi giải toán qua Internet dành cho học sinh cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở

04/10/2010

Quyết định số 4413/QÐ-BGDÐT

Ngày ban hành : 04/10/2010

Người ký :

Trích yếu : Quyết định ban hành thể lệ cuộc thi giải toán qua Internet dành cho học sinh cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở

Quyết định ban hành thể lệ cuộc thi giải toán qua Internet dành cho học sinh cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở
588/KH-BGDÐT

Công văn số 588/KH-BGDÐT

Ngày ban hành : 28/09/2010

Người ký :

Trích yếu : Kế hoạch triển khai đề án đào tạo giáo viên GDQP - AN cho các trường THPT, TCCN và trung cấp nghề

28/09/2010

Công văn số 588/KH-BGDÐT

Ngày ban hành : 28/09/2010

Người ký :

Trích yếu : Kế hoạch triển khai đề án đào tạo giáo viên GDQP - AN cho các trường THPT, TCCN và trung cấp nghề

Kế hoạch triển khai đề án đào tạo giáo viên GDQP - AN cho các trường THPT, TCCN và trung cấp nghề
6120/BGDÐT-NGCBQLGD

Công văn số 6120/BGDÐT-NGCBQLGD

Ngày ban hành : 24/09/2010

Người ký :

Trích yếu : Trả lời công văn của một số Sở GD&ĐT hỏi về Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT

24/09/2010

Công văn số 6120/BGDÐT-NGCBQLGD

Ngày ban hành : 24/09/2010

Người ký :

Trích yếu : Trả lời công văn của một số Sở GD&ĐT hỏi về Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT

Trả lời công văn của một số Sở GD&ĐT hỏi về Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT
6123/BGDÐT-GDDT

Công văn số 6123/BGDÐT-GDDT

Ngày ban hành : 24/09/2010

Người ký :

Trích yếu : Tổ chức thực hiện Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường PTDTBT

24/09/2010

Công văn số 6123/BGDÐT-GDDT

Ngày ban hành : 24/09/2010

Người ký :

Trích yếu : Tổ chức thực hiện Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường PTDTBT

Tổ chức thực hiện Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường PTDTBT
6003/ BGDÐT- GDTH

Công văn số 6003/ BGDÐT- GDTH

Ngày ban hành : 21/09/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn triển khai dạy thí điểm Chương trình Tiếng Anh Tiểu học

21/09/2010

Công văn số 6003/ BGDÐT- GDTH

Ngày ban hành : 21/09/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn triển khai dạy thí điểm Chương trình Tiếng Anh Tiểu học

Hướng dẫn triển khai dạy thí điểm Chương trình Tiếng Anh Tiểu học
5997/BGDÐT-KHTC

Công văn số 5997/BGDÐT-KHTC

Ngày ban hành : 21/09/2010

Người ký :

Trích yếu : Thực hiện miễn, giảm học phí đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP

21/09/2010

Công văn số 5997/BGDÐT-KHTC

Ngày ban hành : 21/09/2010

Người ký :

Trích yếu : Thực hiện miễn, giảm học phí đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP

Thực hiện miễn, giảm học phí đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP
5956 /BGDÐT - KHTC

Công văn số 5956 /BGDÐT - KHTC

Ngày ban hành : 20/09/2010

Người ký :

Trích yếu : Chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục

20/09/2010

Công văn số 5956 /BGDÐT - KHTC

Ngày ban hành : 20/09/2010

Người ký :

Trích yếu : Chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục

Chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục
4045/QÐ-BGDÐT

Quyết định số 4045/QÐ-BGDÐT

Ngày ban hành : 16/09/2010

Người ký :

Trích yếu : Phê duyệt đề án “Phát triển thiết bị dạy học tự làm giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2010-2015

16/09/2010

Quyết định số 4045/QÐ-BGDÐT

Ngày ban hành : 16/09/2010

Người ký :

Trích yếu : Phê duyệt đề án “Phát triển thiết bị dạy học tự làm giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2010-2015

Phê duyệt đề án “Phát triển thiết bị dạy học tự làm giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2010-2015
533/KH/BGDÐT-BVHTTDL

Công văn số 533/KH/BGDÐT-BVHTTDL

Ngày ban hành : 01/09/2010

Người ký :

Trích yếu : Kế hoạch phối hợp thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2010-2011

01/09/2010

Công văn số 533/KH/BGDÐT-BVHTTDL

Ngày ban hành : 01/09/2010

Người ký :

Trích yếu : Kế hoạch phối hợp thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2010-2011

Kế hoạch phối hợp thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2010-2011
5126/BGDÐT-CTHSSV

Công văn số 5126/BGDÐT-CTHSSV

Ngày ban hành : 25/08/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, sinh viên năm học 2010 – 2011

25/08/2010

Công văn số 5126/BGDÐT-CTHSSV

Ngày ban hành : 25/08/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, sinh viên năm học 2010 – 2011

Hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, sinh viên năm học 2010 – 2011
5073/BGDÐT-TTr

Công văn số 5073/BGDÐT-TTr

Ngày ban hành : 24/08/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2010 - 2011

24/08/2010

Công văn số 5073/BGDÐT-TTr

Ngày ban hành : 24/08/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2010 - 2011

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2010 - 2011
29/2010/QÐ-UBND

Quyết định số 29/2010/QÐ-UBND

Ngày ban hành : 23/08/2010

Người ký :

Trích yếu : Ban hành Quy định về quản lý các dự án đầu tư không có xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế

23/08/2010

Quyết định số 29/2010/QÐ-UBND

Ngày ban hành : 23/08/2010

Người ký :

Trích yếu : Ban hành Quy định về quản lý các dự án đầu tư không có xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành Quy định về quản lý các dự án đầu tư không có xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế
30/2010/QÐ-UBND

Quyết định số 30/2010/QÐ-UBND

Ngày ban hành : 23/08/2010

Người ký :

Trích yếu : Ban hành Quy định về công tác quy hoạch và quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế

23/08/2010

Quyết định số 30/2010/QÐ-UBND

Ngày ban hành : 23/08/2010

Người ký :

Trích yếu : Ban hành Quy định về công tác quy hoạch và quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành Quy định về công tác quy hoạch và quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế
4945/BGDÐT-GDMN

Công văn số 4945/BGDÐT-GDMN

Ngày ban hành : 18/08/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2010-2011

18/08/2010

Công văn số 4945/BGDÐT-GDMN

Ngày ban hành : 18/08/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2010-2011

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2010-2011
4949/BGDÐT-GDDT

Công văn số 4949/BGDÐT-GDDT

Ngày ban hành : 18/08/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 đối với Giáo dục Dân tộc

18/08/2010

Công văn số 4949/BGDÐT-GDDT

Ngày ban hành : 18/08/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 đối với Giáo dục Dân tộc

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 đối với Giáo dục Dân tộc
4943/BGDÐT-GDQP

Công văn số 4943/BGDÐT-GDQP

Ngày ban hành : 18/08/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQP – AN năm học 2010-2011

18/08/2010

Công văn số 4943/BGDÐT-GDQP

Ngày ban hành : 18/08/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQP – AN năm học 2010-2011

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQP – AN năm học 2010-2011
4940/BGDÐT-GDCN

Công văn số 4940/BGDÐT-GDCN

Ngày ban hành : 18/08/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 đối với GDCN

18/08/2010

Công văn số 4940/BGDÐT-GDCN

Ngày ban hành : 18/08/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 đối với GDCN

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 đối với GDCN
3321/QÐ-BGDÐT

Quyết định số 3321/QÐ-BGDÐT

Ngày ban hành : 12/08/2010

Người ký :

Trích yếu : Quyết định về việc ban hành chương trình thí điểm tiếng Anh tiểu học

12/08/2010

Quyết định số 3321/QÐ-BGDÐT

Ngày ban hành : 12/08/2010

Người ký :

Trích yếu : Quyết định về việc ban hành chương trình thí điểm tiếng Anh tiểu học

Quyết định về việc ban hành chương trình thí điểm tiếng Anh tiểu học
4718/BGDÐT-GDTrH

Công văn số 4718/BGDÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 11/08/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2010-2011

11/08/2010

Công văn số 4718/BGDÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 11/08/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2010-2011

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2010-2011
3139 /QÐ-BGDÐT

Quyết định số 3139 /QÐ-BGDÐT

Ngày ban hành : 30/07/2010

Người ký :

Trích yếu : Ban hành Quy chế làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo

30/07/2010

Quyết định số 3139 /QÐ-BGDÐT

Ngày ban hành : 30/07/2010

Người ký :

Trích yếu : Ban hành Quy chế làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành Quy chế làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo
51/2001/QH10

Luật số 51/2001/QH10

Ngày ban hành : 01/07/2010

Người ký :

Trích yếu : Giáo dục sửa đổi

01/07/2010

Luật số 51/2001/QH10

Ngày ban hành : 01/07/2010

Người ký :

Trích yếu : Giáo dục sửa đổi

Giáo dục sửa đổi
58/2010/NÐ-CP

Nghị định số 58/2010/NÐ-CP

Ngày ban hành : 06/06/2010

Người ký :

Trích yếu : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ

06/06/2010

Nghị định số 58/2010/NÐ-CP

Ngày ban hành : 06/06/2010

Người ký :

Trích yếu : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ
2553/BGDÐT-GDTrH

Công văn số 2553/BGDÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 27/03/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn ôn tập tốt nghiệp THPT năm 2009

27/03/2010

Công văn số 2553/BGDÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 27/03/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn ôn tập tốt nghiệp THPT năm 2009

Hướng dẫn ôn tập tốt nghiệp THPT năm 2009
Trang 11/13